Now showing items 1-1 of 1

    • Vabaduspiirangutega isikutele kohaldavate lisapiirangute analüüs 

      Jaago, Karl-Stig (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade õiguslikest probleemidest KrMS § 1431 alusel lisapiirangute kohaldamise määruste kohaldamisel. Muuhulgas püüti leida vastus küsimusele, mis on lisapiirang olemuslikult ning leida, kas ...