Now showing items 1-1 of 1

    • Kaplani roll kinnipeetava resotsialiseerimisel 

      Männaste, Tõnu (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Lõputöö eesmärgiks on selgitada, mis osatähtsus on vangla kaplanil kinnipeetavate resotsialiseerimisel ning kui suur on kaplani panus antud protsessis. Eesmärgi saavutamiseks uuris töö autor erinvaid teemakohaseid normatiiv- ...