Now showing items 1-1 of 1

    • Vangistuse kolm faasi 

      Illupmägi, Eneli (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      uurimisobjektist on eestikeelt kõnelevad meessoost kinnipeetavad, kes kandsid karistust 2008. aasta märtsis Tallinna Vangla vangistusosakonna sektsioonides. Uuringu ülesandeks on välja selgitada kinnipeetavate suhtumist ...