Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnipeetava ettevalmistamine vabanemiseks Viljandi vangla näitel 

      Kroonberg, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Lõputöö koosneb neljast peatükist, millest esimene peatükk käsitleb vanglahariduse osatähtsust kinnipeetava jaoks. Teine peatükk käsitleb vanglas läbiviidavaid erinevaid rehabilitatsiooniprogramme. Kolmas peatükk annab ...