Now showing items 1-1 of 1

    • Psüühiliste häirete esinemine vanglas 

      Jusson, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Lõputöös käsitlevaks probleemiks on psüühiliste häirete esinemine vanglas. Autor on korjanud kokku eesti tingimustes olevad infokillud ning otsinud viiteid eri riikides ja erinevates vastavasisulistest uuringutes väljatoodud ...