Now showing items 1-1 of 1

    • Identiteedivargused 

      Drenkhan, Daivi (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Töö põhieesmärk on anda ülevaade identiteedivarguste iseärasustest, keskendudes esmajoones kannatanutele põhjustatud kahju väljaselgitamisele ja hindamisele. Töö koosneb kahest peatükist, millest üks on teoreetiline ja ...