Now showing items 1-1 of 1

    • Enesetapud vanglas: riskitegurid ja ennetamine 

      Bendi, Marek (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Töö raames uuritakse enesetapu riskitegureid tallinna vangla näitel ja kuidas on neid võimalik ennetada. Antakse ülevaade 2004-2006.a. Vanglas enesetappude tagajärjel surnutest suitsiidijuhtumitest Töö eesmärgiks on anda ...