Now showing items 1-1 of 1

    • Töörahulolu uuring Tartu Vanglas 

      Kiudorv, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2007)
      Lõputöö eesmärgiks on uurida ja hinnata Tartu Vangla töötajate rahulolu oma töötingimustega, tööalaste suhetega, juhtimisega, oma arenguvõimalustega Tartu Vanglas ning töötada välja ettepanekud selles uuringus ilmnenud ...