Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnipeetavate lühi- ja pikaajalised kokkusaamised 

      Annama, Ranel (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Uurimisobjektiks on kõik eesti vanglad. Lõputöö eesmärgiks oli tuua välja õigusaktide ja praktika erinevusi ning otsida nende põhjuseid ja pakkuda võimalikke lahendusi. Töö koostamisel on kasutatud õigusaktide analüüsi, ...