Now showing items 1-1 of 1

    • Vahistatute hõivetegevuse korraldus Tallinna Vangla näitel 

      Ojassalu, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Lõputöö hüpoteesideks on: programmides osalemise ja distsipliinirikkumiste toimepanemise vahel on seos- tegevustes osalenud vahistatud panevad toime vähem distsipliinirikkumisi kui mittehõivatud vahistatud- ei leidnud ...