Recent Submissions

  • Turvalisuskompass 1/2022 (2) 

    Purre, Martin, kaasautor; Õpik, Raivo, kaasautor; Nagel, Hannes, kaasautor; Nagel, Anne-May, kaasautor; Orru, Kati, kaasautor; Hansson, Sten, kaasautor; Klaos, Margo, kaasautor; Nero, Kristi, kaasautor; Torpan, Sten, kaasautor; Siimsen, Ingeliis, kaasautor; Polikarpus,Stella, kaasautor; Danilas, Kady, kaasautor; Peets, ivo, kaasautor; Sazonov, Vladimir, kaasautor; Sägi, Jaanus, kaasautor (Sisekaitseakadeemia, 2022)
    Turvalisuskompass koondab nii siseturvalisuse ja -julgeoleku valdkonna teadusartikleid kui ka ülevaateartikleid teadusuuringutest, projektidest ja konverentsidest. Samuti pakub see eesti keeles lugemiseks tekste, mis on ...