Recent Submissions

 • Siseministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2016 

  Veltmann, Maria; Metelitsa, Mait; Pihlamäe, Meelis; Ärm, Katrin (Siseministeerium, 2016)
  UURINGU EESMÄRGID  Saada ülevaade juhtimiskultuuri hetkeseisust siseministeeriumi valitsemisalas;  hinnata juhtimiskultuuri hetkesesisu juhtimistasandite ja siseministeeriumi valitsemisala asutuste lõikes;  võrrelda ...
 • Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele 

  AS PricewaterhouseCoopers Advisors, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
  Aruanne algab SMIT IT-teenuste portfelli ning tarkvaraarenduseks valitud arendus-haldusmeeskondade (Devops) töömudeli analüüsimisega. Järgnevas peatükis on analüüsitud ja mõõdetud tarkvarateenuste tehnoloogilist võlga. ...
 • Ministeeriumi valitsemisala juhtimiskultuuri uuring 2018 

  Veltmann, Maria; Metelitsa, Mait; Ärm, Katrin (Siseministeerium, 2018)
  Saada ülevaade juhtimiskultuuri hetkeseisust siseministeeriumi valitsemisalas; hinnata juhtimiskultuuri hetkesesisu juhtimistasandite ja siseministeeriumi valitsemisala asutuste lõikes; võrrelda juhtide grupi enesekohaseid ...
 • Sisekaitseakadeemia õppekompleksi paiknemise alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju analüüs 

  OÜ Cumulus Consulting, läbiviija; Tallinna Ülikooli Eesti tuleviku-uuringute instituut, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
  Käesoleva analüüsi eesmärk on hinnata nimetatud alternatiivide rakendamisega kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Täpsemalt vaadeldakse SKA paigutuse alternatiivide prognoositavat mõju SKA õppe kvaliteedile, sisseastujate ...
 • Sisejulgeoleku valdkonna juhtimise analüüs 

  Ernst & Young Baltic AS, läbiviija (Siseministeerium, 2012)
  Analüüsi eesmärk oli analüüsida sisejulgeoleku valdkonda laiemalt. Uurida Siseministeeriumi valitsemisalas asuva Politsei- ja Piirivalveameti juhtimise korraldust ja teha ettepanekuid valdkonna juhtimise tõhustamiseks ja ...
 • Ministeeriumi roll valitsusala julgeolekuasutuste üle (teenistusliku) järelevalve teostamisel 

  Vinni, Rauno (Siseministeerium, 2013)
  Siseministeeriumi algatatud analüüs ministeeriumi rollist julgeolekuasutuste järelevalves, et järelevalvet paremini korraldada ning valdkonda edasi arendada, on kooskõlas nii siseriiklike arengutega kui värskete välistrendidega ...
 • Siseministeeriumi riskijuhtimise analüüs 

  KPMG Baltics OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
  Riskijuhtimise analüüsi eesmärk oli hinnata SIMis ja valitsemisalas rakendatud erinevate riskijuhtimise protsesside tõhusust ja mõjusust valitsemisala asutuste eesmärkide saavutamise tagamisel ning teha soovitusi kogu ...
 • Siseministeeriumi ühiste siseteenuste keskuse võimaluste ja tasuvuse analüüs 

  Ernst & Young Baltic AS, läbiviija (2013)
  Ernst & Young Baltic AS viis koostöös Siseministeeriumiga läbi Siseministeeriumi haldusala ühiste siseteenuste keskuse võimaluste ja tasuvuse analüüsi. Käesolev aruanne kajastab läbiviidud analüüsi tulemusi.
 • Siseturvalisuse hariduse mudeli analüüs 

  Haaristo, Hanna-Stella; Kirss, Laura; Mägi, Eve; Rell, Mari; Rozeik, Helena (Siseministeerium, 2015)
  Uuringu eesmärk on välja selgitada, kuivõrd vastab tänane SKA tasemeharidus oma sisult ja ülesehituselt Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Häirekeskuse ja Maksu- ja Tolliameti vajadustele asutustele pandud ...