Recent Submissions

 • Abi- ja infoteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2020 

  Emor AS, läbiviija (Häirekeskus, 2020)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015 ning 2017-2019 aastaga. Uuringu eesmärgiks oli ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2019 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2019)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015., 2017. ja 2018. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2018 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2018)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. ja 2017. aastaga. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada ...
 • Hädaabiteadete menetlemise rahulolu uuring elanikkonnas 2017 

  AS Emor, läbiviija (Häirekeskus, 2017)
  Elanikkonna teadlikkust ja kokkupuudet hädaabitelefoniga ning teenusega rahuolu on hinnatud alates 2008. aastast. Käesoleva aasta aruandes võrreldakse uuringu tulemusi 2015. aastaga. Uuringu eesmärgiks on kaardisada ...
 • Hädaabi kõnede teenindamise rahulolu uuring 

  Reinson, Ave, läbiviija (Siseministeerium, 2008)
  Uuringu eesmärk oli välja selgitada inimeste rahulolu hädaabikõnede teenindamisega nii piirkonniti kui erinevate teenusenumbrite lõikes (110, 112, 692 2222, 692 2500). Samuti uuriti inimeste käitumisharjumusi hädaabinumbrite ...