Recent Submissions

  • Kriisireguleerimise valdkonna juriidiline analüüs 

    Advokaadibüroo Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
    Analüüsi koostamise aluseks on Siseministeeriumi koostatud Hädaolukorra seaduse (edaspidi HOS) analüüs, milles on kirjeldatud hetkeolukorda ja olulisemaid sisulisi probleeme. Juriidilise analüüsi koostamisel on sisendi ...
  • Hädaolukorra ja eriolukorra erinevused ning eristamise vajalikkus 

    Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
    Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda õiguslik hinnang küsimusele, kas häda- ja eriolukorra eristamine hädaolukorra seaduses on põhjendatud või tuleks kaaluda hädaolukordade ja eriolukordade ühendamist.