Now showing items 21-29 of 29

  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2018)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2016 - 2017. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase ...
  • Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2018-2019.a ennetustöö ...
  • Plahvatusohu teadlikkuse uuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega.
  • Vingugaasiandur – teadlikkus, olemasolu, barjäärid 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli viia läbi plahvatusohu teadlikkuse uuring, et kaardistada Eesti elanikkonna teadlikkus, käitumine ja hoiakud seoses lõhkekehade leidmise ja valmistamisega ning pürotehnika kasutamisega. Tegemist on ...
  • Rahulolu ja pühendumuse uuring vabatahtlike päästjate seas 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada vabatahtlike päästjate rahulolu, ootused ning pühendumus. ▪ Uuringu tulemusi kasutab Päästeamet koostööd ning vabatahtlike päästjate motivatsiooni tugevdavate tegevuste planeerimisel ja ...
  • Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2019 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2019)
   Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas ning võrrelda tulemusi 2017. aastal läbi viidud uuringu tulemustega.
  • Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring 

   Emor AS, läbiviija (Päästeamet, 2020)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
  • Ukraina eriolukordade riikliku teenistuse ja pääste vabatahtlike koostöö arendamine 

   Rinne, Eva; Laev, Janek; Michelson, Aleksandr; Hauvmann, Ene (2020)
   Ukraina Eriolukordade Riiklik Teenistus (edaspidi UERT, ukraina keeles Державна служба України з надзвичайних ситуацій; edasi Dnipropetrovski oblasti kontekstis – UERTi territoriaalvalitsus) ja pääste vabatahtlike koostöö ...
  • Ehitise riskihindamise mudel 

   Luht-Kallas, Kadi; Valge, Alar; Käerdi, Helmo; Angelstok, Feliks; Reitel, Kärt (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Käesolev töö on valminud Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia vahel 06.05.2020 sõlmitud ehitisepõhise riskihinnastamise mudeli loomise lepingu nr 6.4-2.1/104ML alusel ning sisaldab endas lepingu raames tehtud tööde tulemusi.