1.-20. nimetus 32-st

  • Suhtumine siseturvalisust toetavasse vabatahtlikku tegevusse 

   Vainu, Vaike; Stamberg, Tõnis (Siseministeerium, 2014)
   Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike suhtumist vabatahtlike rolli siseturvalisuse tagamisel, selle tagamaid ning huvi siseturvalisust toetavas vabatahtlikus tegevuses osalemise vastu.
  • Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2016)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603 Eesti elanikku ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2016 (STAK trendiuuring) 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta mais läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeolekut Eestis ning erinevaid turvalisusega seotud organisatsioone ja vabatahtlikke tegevusi. Uuringu ...
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2017. aastal.
  • Julgeolekuasutuste tegevuse regulatsiooni võrdlev analüüs 

   Advokaadibüroo Sorainen AS, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
   Käesoleva uuringu eesmärgiks on anda ülevaade Eesti, Rootsi, Soome, Ühendkuningriigi, Hollandi ning Saksamaa julgeoleku- ja luureasutuste tegevusele kohalduvast regulatsioonist. Käesoleva uuringuga antakse ülevaade nende ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

   AS Emor, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
   Uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnanguid enda, kodukoha ja riigi turvalisusega seonduvalt, hoiakuid igaühe rolli ja panuse kohta turvalisuse tagamisel ning suhtumisi siseturvalisuse valdkonna vabatahtliku ...
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2018. aastal.
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2019)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis.
  • Sisejulgeoleku hübriidohtude tutvustamine 

   Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Uuringuraport räägib olemasolevatest ja potentsiaalsetest hübriidohtudest Eesti riigi julgeolekule. Raport juhib tähelepanu potentsiaalsetele nõrkustele Eesti julgeolekus. Raporti eesmärk on osutada tähelepanu olemasolevatele ...
  • Terrorism ja terror : Eesti juhtumid 

   Maasing, Helina; Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Siinse uurimuse eesmärk on terrorismi lahtimõtestamine eelkõige ühiskonna hirmutamise teguri kaudu. Samuti on eesmärk vaadelda aastatel 1991–2018 mõningaid Eestis aset leidnud juhtumeid terrorismi mõiste laiema vaatenurga ...
  • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

   Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2020)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2020. aasta kevadel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1000 Eesti elanikku vanuses 15 ...
  • Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides 

   Sazonov, Vladimir; Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   See lühiuuring käsitleb ajaloo õpetamist Eesti vene koolides ja sellega seotud võimalikku sisejulgeolekuprobleemi, nimelt Venemaa Föderatsiooni mõjutusi, mis võivad kujundada ajalooõpetajate arusaamu: õpetamist, tõlgendamist ...
  • Terrorismiohust teavitamine: ohutasemete hoiatussüsteemid 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Terrorismi hoiatussüsteemid said populaarseks pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid Ameerika Ühendriikide vastu (Heilbrun, Wolbransky, Shah, Kelly, 2010). Nende peamine eesmärk on avalikkuse teavitamine võimalikust ...
  • Austrias toimunud terrorirünnakud aastatel 1972–2020 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Eesmärk on arutleda, kes on terrorirünnakute toimepanijad (kas kohalikud või sisserändajad), mis eesmärgil tegutseti, mis vahendeid kasutati ning kas tegevus oli koordineeritud. Informatsioon on leitud peamiselt avalikest ...
  • Hübriidohtude ja küberi käsitlus Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviilmissioonide ekspertide koolitusnõuete kontekstis 

   Lindsaar, Inge, koostaja; Puusalu, Jaanika, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Õpiväljundite koostamise eesmärgiks on ühtlustada ÜJKP missioonidele saadetavate esmatasandi, keskastme ja küberi ja hübriidohtude ekspertide teadmiste ja oskuste tase kõikidel ÜJKP missioonidel.
  • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
  • Õiguskaitse- ja justiitsreformid Eestis 1991–2019 

   Tabur, Lauri; Sepp, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Publikatsioon annab põgusa ajaloolise ülevaate Eesti õiguskaitseasutuste (politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsiooniamet, mis ühendati 2010. aastal Politsei- ja Piirivalveametiks) ning justiitsasutuste (prokuratuur ...
  • EU civilian training area „Hybrid threats and cyber “ training requirements analysis 

   Lindsaar, Inge; Puusalu, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   This Training Requirement Analysis (TRA) follows the guidelines and requirements of EUCTG Strategic Guidance on CSDP Civilian Training,1 to provide an analysis of the EU Civilian Training area “Hybrid threats and cyber”. ...
  • The Future of Cybercrime in Light of Technology Developments 

   Bellasio, Jacopo; Silfversten, Erik; Leverett, Eireann; Knack, Anna; Quimbre, Fiona; Blondes, Emma Louise; Favaro, Marina; Persi Paoli, Giacomo (Siseministeerium, 2020)
   Cybersecurity incidents, either intentional or accidental, can severely disrupt essential services as well as economic and societal activities. One significant and growing threat to digital systems and to the secure ...