Recent Submissions

 • Õppimine ja õppimisoskuste arendamine täiskasvanuna 

  Beljajev, Riina; Vanari, Kätlin (Sisekaitseakadeemia, 2005)
  Õppematerjali eesmärk on aidata õppijal kõrgkoolis kohaneda ja õpingute ajal esitatavate nõudmistega paremini toime tulla. Õppematerjali koostamisel on lähtutud põhimõttest, et efektiivse õppimisoskuse saavutamisele aitab ...
 • Kõnekeelest ametikeeleni 

  Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Eesti keel on kõigi riigiametnike töökeel. Mida korrektsemalt me kõneleme ja kirjutame, seda selgemalt, arusaadavamalt ja ühemõttelisemalt me oma tööd teeme. Kirjakeel on riigiametniku avalikkusega suhtlemise vahend ning ...
 • Sissejuhatus loogikasse 

  Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2007)
  Hoiatuseks olgu öeldud, et käesolev raamat lähtub nn kaasaegsest ehk matemaatilisest loogikast, mis rajati üle saja aasta tagasi. Nn traditsioonilist loogikat siiski põgusalt tutvustatakse. Lisaks sellele esinevad mitmed ...
 • Filosoofia põhiküsimusi 

  Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2005)
  Filosoofiat saab õpetada kahte moodi: probleemide kaupa - nagu matemaatikat, vaid vilksamisi viidates ajaloolistele tegelastele; või siis ajaloolise järgnevusena. Esimesel juhul ei saa õppija ülevaadet mõttekultuuri ...
 • Ekstreemolukordade psühholoogia : Teine trükk 

  Meres, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Käesolev õppematerjal on mõeldud profesionaalidele, kel omad töökogemused ekstreemsetest olukordadest praktika käigus juba olemas ning kelle elukutse nõuab pidevat traumaatilist stressi tekitavateks olukordadeks valmisolekut. ...
 • Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend 

  Järvet, Shvea, koostaja; Saar, Indrek, koostaja; Valk, Anne, koostaja; Loik, Ramon, koostaja; Tamm, Liina, koostaja; Kratovitš, Mairit, koostaja; Lees, Merike, koostaja; Karu, Tiina, koostaja; Mäe, Vaiko, koostaja; Elling, Tõnis, koostaja; Silberg, Uno, koostaja; Kroonberg, Riina, koostaja; Toom, Kristel, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2021)
  KINNITATUD 19.11.2021 nr 6.1-5/639
 • Loogika : Näidisülesanded ja harjutused 

  Eintalu, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Teoses püütakse jooniste, värvide, näidis- ja harjutusülesannete, aga ka teooria abil selgitada loogilise analüüsi protsessi.