Now showing items 1-1 of 1

    • Juhtimise alused 

      Valk, Anne (Sisekaitseakadeemia, 2001)
      Loengukonspekt abistab üliõpilasi juhtimisteooria põhimõistetest arusaamisel, teoreetilise õppematerjali kinnistamisel, praktiliste ülesannete lahendamisel seminaris ja koduse ülesande tegemisel. Juhtimine on pidevalt ...