Now showing items 1-1 of 1

    • Suhtlemispsühholoogia : Kolmas trükk 

      Nurmoja, Merl (Sisekaitseakadeemia, 2002)
      Suhtlemispsühholoogia ei ole otseselt teadus, vaid üks rakenduspsühholoogia valdkondi. Tegu on kõigile arusaadavate teemadega, kuna see on üsna populaarne valdkond.