Recent Submissions

 • Loenguid organisatsiooniteooriast 

  Roots, Harry (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Me elame organisatsioonide maailmas, õigemini maailmas, kus tegutsevad nii üksikisikud kui organisatsioonid. Nende omavahelist suhet võib aga kujutleda kaksipidiselt. Ühest vaatenurgast on organisatsioonid inimese loodud, ...
 • Suhtlemispsühholoogia : Kolmas trükk 

  Nurmoja, Merl (Sisekaitseakadeemia, 2002)
  Suhtlemispsühholoogia ei ole otseselt teadus, vaid üks rakenduspsühholoogia valdkondi. Tegu on kõigile arusaadavate teemadega, kuna see on üsna populaarne valdkond.
 • Organisatsiooniteooria mudelid 

  Roots, Harry (Sisekaitseakadeemia, 2001)
  Õppematerjal tutvustab olulisemaid organisatsiooni allsüsteeme, nende iseseisvust ja vastastikku sõltuvust. Samuti süvenetakse organisatsiooni eesmärkidesse, ülesannetesse ning vaadatakse üle SWOT analüüs.
 • Organisatsioonikäitumine 

  Nurmoja, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2003)
  Loengukonspekt sisaldab põhiliste organisatsioonikäitumuslike teemade ülevaadet.
 • Juhtimise alused 

  Valk, Anne (Sisekaitseakadeemia, 2001)
  Loengukonspekt abistab üliõpilasi juhtimisteooria põhimõistetest arusaamisel, teoreetilise õppematerjali kinnistamisel, praktiliste ülesannete lahendamisel seminaris ja koduse ülesande tegemisel. Juhtimine on pidevalt ...