Recent Submissions

  • Õiguskaitse- ja justiitsreformid Eestis 1991–2019 

    Tabur, Lauri; Sepp, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2020)
    Publikatsioon annab põgusa ajaloolise ülevaate Eesti õiguskaitseasutuste (politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsiooniamet, mis ühendati 2010. aastal Politsei- ja Piirivalveametiks) ning justiitsasutuste (prokuratuur ...