Now showing items 1-5 of 5

  • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
  • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

   Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...
  • Sisejulgeoleku hübriidohtude tutvustamine 

   Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Uuringuraport räägib olemasolevatest ja potentsiaalsetest hübriidohtudest Eesti riigi julgeolekule. Raport juhib tähelepanu potentsiaalsetele nõrkustele Eesti julgeolekus. Raporti eesmärk on osutada tähelepanu olemasolevatele ...
  • Terrorism ja terror : Eesti juhtumid 

   Maasing, Helina; Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Siinse uurimuse eesmärk on terrorismi lahtimõtestamine eelkõige ühiskonna hirmutamise teguri kaudu. Samuti on eesmärk vaadelda aastatel 1991–2018 mõningaid Eestis aset leidnud juhtumeid terrorismi mõiste laiema vaatenurga ...
  • Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides 

   Sazonov, Vladimir; Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   See lühiuuring käsitleb ajaloo õpetamist Eesti vene koolides ja sellega seotud võimalikku sisejulgeolekuprobleemi, nimelt Venemaa Föderatsiooni mõjutusi, mis võivad kujundada ajalooõpetajate arusaamu: õpetamist, tõlgendamist ...