Now showing items 1-16 of 16

  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2016 (STAK trendiuuring) 

   Sisekaitseakadeemia, läbiviija; Saar Poll OÜ, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta mais läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeolekut Eestis ning erinevaid turvalisusega seotud organisatsioone ja vabatahtlikke tegevusi. Uuringu ...
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2017)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2017. aastal.
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

   AS Emor, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
   Uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnanguid enda, kodukoha ja riigi turvalisusega seonduvalt, hoiakuid igaühe rolli ja panuse kohta turvalisuse tagamisel ning suhtumisi siseturvalisuse valdkonna vabatahtliku ...
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2018)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis 2018. aastal.
  • Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus 

   Turu-uuringute AS, läbiviija (Siseministeerium, 2019)
   Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsus II. ja IV. kvartalis.
  • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

   Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...
  • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
  • Sisejulgeoleku hübriidohtude tutvustamine 

   Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Uuringuraport räägib olemasolevatest ja potentsiaalsetest hübriidohtudest Eesti riigi julgeolekule. Raport juhib tähelepanu potentsiaalsetele nõrkustele Eesti julgeolekus. Raporti eesmärk on osutada tähelepanu olemasolevatele ...
  • Terrorism ja terror : Eesti juhtumid 

   Maasing, Helina; Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Siinse uurimuse eesmärk on terrorismi lahtimõtestamine eelkõige ühiskonna hirmutamise teguri kaudu. Samuti on eesmärk vaadelda aastatel 1991–2018 mõningaid Eestis aset leidnud juhtumeid terrorismi mõiste laiema vaatenurga ...
  • Comparison of security policy documents of the Baltic states 

   Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   This overview outlines, by category, the national security policies and risk mitigation measures in Estonia, Latvia and Lithuania. To this end, the strategic documents of the security policy of the three Baltic States have ...
  • Introduction of hybrid threats of internal security 

   Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   The research report talks about existing and potential hybrid threats to Estonia's security. The report draws attention to potential weaknesses in Estonia's security. The aim of the report is to draw attention to existing ...
  • Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides 

   Sazonov, Vladimir; Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   See lühiuuring käsitleb ajaloo õpetamist Eesti vene koolides ja sellega seotud võimalikku sisejulgeolekuprobleemi, nimelt Venemaa Föderatsiooni mõjutusi, mis võivad kujundada ajalooõpetajate arusaamu: õpetamist, tõlgendamist ...
  • Terrorismiohust teavitamine: ohutasemete hoiatussüsteemid 

   Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Terrorismi hoiatussüsteemid said populaarseks pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid Ameerika Ühendriikide vastu (Heilbrun, Wolbransky, Shah, Kelly, 2010). Nende peamine eesmärk on avalikkuse teavitamine võimalikust ...
  • Austrias toimunud terrorirünnakud aastatel 1972–2020 

   Belova-Dalton, Oksana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Eesmärk on arutleda, kes on terrorirünnakute toimepanijad (kas kohalikud või sisserändajad), mis eesmärgil tegutseti, mis vahendeid kasutati ning kas tegevus oli koordineeritud. Informatsioon on leitud peamiselt avalikest ...
  • Õiguskaitse- ja justiitsreformid Eestis 1991–2019 

   Tabur, Lauri; Sepp, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Publikatsioon annab põgusa ajaloolise ülevaate Eesti õiguskaitseasutuste (politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja migratsiooniamet, mis ühendati 2010. aastal Politsei- ja Piirivalveametiks) ning justiitsasutuste (prokuratuur ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2020)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2020. aasta kevadel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1000 Eesti elanikku vanuses 15 ...