Recent Submissions

 • Introduction of hybrid threats of internal security 

  Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  The research report talks about existing and potential hybrid threats to Estonia's security. The report draws attention to potential weaknesses in Estonia's security. The aim of the report is to draw attention to existing ...
 • Terrorismiohust teavitamine: ohutasemete hoiatussüsteemid 

  Maasing, Helina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Terrorismi hoiatussüsteemid said populaarseks pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid Ameerika Ühendriikide vastu (Heilbrun, Wolbransky, Shah, Kelly, 2010). Nende peamine eesmärk on avalikkuse teavitamine võimalikust ...
 • Comparison of security policy documents of the Baltic states 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  This overview outlines, by category, the national security policies and risk mitigation measures in Estonia, Latvia and Lithuania. To this end, the strategic documents of the security policy of the three Baltic States have ...
 • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
 • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

  Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...
 • Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides 

  Sazonov, Vladimir; Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  See lühiuuring käsitleb ajaloo õpetamist Eesti vene koolides ja sellega seotud võimalikku sisejulgeolekuprobleemi, nimelt Venemaa Föderatsiooni mõjutusi, mis võivad kujundada ajalooõpetajate arusaamu: õpetamist, tõlgendamist ...
 • Terrorism ja terror : Eesti juhtumid 

  Maasing, Helina; Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Siinse uurimuse eesmärk on terrorismi lahtimõtestamine eelkõige ühiskonna hirmutamise teguri kaudu. Samuti on eesmärk vaadelda aastatel 1991–2018 mõningaid Eestis aset leidnud juhtumeid terrorismi mõiste laiema vaatenurga ...
 • Sisejulgeoleku hübriidohtude tutvustamine 

  Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Uuringuraport räägib olemasolevatest ja potentsiaalsetest hübriidohtudest Eesti riigi julgeolekule. Raport juhib tähelepanu potentsiaalsetele nõrkustele Eesti julgeolekus. Raporti eesmärk on osutada tähelepanu olemasolevatele ...