Recent Submissions

 • Baltikumi julgeolekupoliitika dokumentide võrdlus 

  Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Siinses ülevaates on kategooriate kaupa välja toodud Eesti, Läti ja Leedu riiklikud julge-olekut mõjutavad tegevussuunad ja ohtude maandamismeetmed. Selleks on temaatilise analüüsi abil uuritud kolme Balti riigi ...
 • Hirmu ja paanika motiiv Venemaa Balti riikidele suunatud COVID-19-aegses mõjutustegevuses 

  Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Koroonaviirusest (SARS-CoV-2) tekkinud haigus COVID-19 puhkes 2019. aasta lõpus Hiina Rahvavabariigis ning vallutas laviinina suurema osa planeedist 2020. aasta alguses. 11. märtsil 2020 hindas Maailma Terviseorganisatsioon ...
 • Venemaalt pärinevad narratiivid ja ajaloo õpetamine Eesti vene koolides 

  Sazonov, Vladimir; Gontšarenko, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  See lühiuuring käsitleb ajaloo õpetamist Eesti vene koolides ja sellega seotud võimalikku sisejulgeolekuprobleemi, nimelt Venemaa Föderatsiooni mõjutusi, mis võivad kujundada ajalooõpetajate arusaamu: õpetamist, tõlgendamist ...
 • Terrorism ja terror : Eesti juhtumid 

  Maasing, Helina; Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Siinse uurimuse eesmärk on terrorismi lahtimõtestamine eelkõige ühiskonna hirmutamise teguri kaudu. Samuti on eesmärk vaadelda aastatel 1991–2018 mõningaid Eestis aset leidnud juhtumeid terrorismi mõiste laiema vaatenurga ...
 • Sisejulgeoleku hübriidohtude tutvustamine 

  Sazonov, Vladimir; Koort, Erkki; Heinsoo, Priit; Paas, Kadri (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Uuringuraport räägib olemasolevatest ja potentsiaalsetest hübriidohtudest Eesti riigi julgeolekule. Raport juhib tähelepanu potentsiaalsetele nõrkustele Eesti julgeolekus. Raporti eesmärk on osutada tähelepanu olemasolevatele ...