Recent Submissions

 • Väärteo kirjelduse koostamine 

  Eljas, Chris; Heinsoo, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Õppevahendi eesmärk on selgitada väärteo kirjelduse olemust ja sisu ning esitada nõuded, millega tuleb väärteo kirjelduse koostamisel arvestada. Selleks on õppevahendis analüüsitud Riigikohtu praktikat ja erialakirjanduses ...
 • Tõendamiseseme asjaolud 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Tõendamisese on kohtumenetluse esemeks oleva nähtuse oluliste asjaolude selline kogum, mis on seadusega määratud ja mis tuleb menetluses kindlaks teha. Menetluses lasub tõendamiskoormis riigil. Kriminaalmenetluse- ...
 • Kahtlustatava ülekuulamine 

  Öpik, Raivo (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: õpetada kahtlustatava ülekuulamise taktika alusteadmisi, selgitada erinevate taktikavõtete kasutamist ülekuulamisel ning anda teadmised kahtlustatava ülekuulamise taktikaliselt õigeks läbiviimiseks
 • Forensic Science 

  Leibur, Epp (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Sündmuskoha vaatlust käsitleva sõnavara tutvustamine
 • Noorsoopolitsei töö korraldus 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Üliõpilane omandab interaktiivse õpiobjekti kaudu aine noorsoopolitsei töö korralduse sisu
 • Kriminaalpreventsioon 

  Traat, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Kriminaalpreventsioon e. õppeaine, mis käsitleb kuritegude ennetamist, tõkestamist ja vältimist.
 • Kriminoloogia ja viktimoloogia 

  Traat, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Eesmärk: Aine annab ülevaate kuritegude põhjustest, selle levimusest ja kuriteo ohvriks sattumisest. Kursul hõlmab 10 loengut ja seminari.