Recent Submissions

 • Border Security and Management 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2023)
  This short insight to internal and border security management is guiding the Master level students to the basic components of the European Integrated Border Management. Focus of this material lays on hybrid threats ...
 • Piirikontroll võõrkeeles 

  Teppan, Piret; Laanemaa, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Praegu loetav e-õpiobjekt ongi suunatud ametnikele, kes teoastavad isikute esmakontrolli inglise keeles. Õpiobjekt annab ülevaate millised võivad olla erinevate riikide dokumentide nimed nii inglise kui ka ...
 • Karistusõiguse üldosa III 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: antakse ülevaade karistusõiguse üldosast, käsitletakse karistuse liike ja määrasid, lisakaristusi, karistuse asendamist jm. Õpet toetatakse audiovisuaalselt, on mõtlemisülesanded, testid, mõistekaardi ...
 • Karistusõiguse üldosa II 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Antakse ülevaade süüteost, selle kooosseisust, õigusvastasust välistavatest asjaoludest ning süüpõhimõttest. Materjali toetab videoloeng, õppur saab lahendada erinevaid mõtlemisülesandeid
 • Karistusõiguse üldosa I 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Omandatakse teadmised karistusõiguse üldosa1.-3. peatükist. Õpe toimub vide- audioloenute abil, enesekontrolli testide, lünktestide ja kohtulahendite abil ning lahendatakse kaasuste lahendamisega.
 • Prüm (otsus ja leping) ja piiriülene koostöö 

  Reinek, Heigo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: E-õpiobjekt võimaldab üliõpilasel iseseisvalt omandada üldised teadmised ja oskused Prümi otsuse ja lepingu erisustest, mis hiljem kinnistatakse seminaril. Materjal hõlmab ühte osa ainest "Piiriülene ...
 • Topograafilise kaardi kasutamine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse topograafilist kaarti, tema elemente ja nende kasutamise võimalusi.
 • Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate kaasaja erinevatest õpiteooriatest ja nende peamistest esindajatest. Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.
 • Orienteerumine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse orienteerumise aluseid ja tegevusi orienteerudes
 • Erinevate õppemeetodite rakendamisvõimalused täiskasvanute koolitamisel 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate, mida loetakse õppimiseks ning kuidas erineb täiskasvanute õppimine laste õppimisest. Saame teada, kas vanemad inimesed on võimelised õppima ja kuidas toimub nende õppimine.