Recent Submissions

 • Piirikontroll võõrkeeles 

  Teppan, Piret; Laanemaa, Elen (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Praegu loetav e-õpiobjekt ongi suunatud ametnikele, kes teoastavad isikute esmakontrolli inglise keeles. Õpiobjekt annab ülevaate millised võivad olla erinevate riikide dokumentide nimed nii inglise kui ka ...
 • Karistusõiguse üldosa III 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: antakse ülevaade karistusõiguse üldosast, käsitletakse karistuse liike ja määrasid, lisakaristusi, karistuse asendamist jm. Õpet toetatakse audiovisuaalselt, on mõtlemisülesanded, testid, mõistekaardi ...
 • Karistusõiguse üldosa II 

  Vanaisak, Ülle; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Antakse ülevaade süüteost, selle kooosseisust, õigusvastasust välistavatest asjaoludest ning süüpõhimõttest. Materjali toetab videoloeng, õppur saab lahendada erinevaid mõtlemisülesandeid
 • Karistusõiguse üldosa I 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Omandatakse teadmised karistusõiguse üldosa1.-3. peatükist. Õpe toimub vide- audioloenute abil, enesekontrolli testide, lünktestide ja kohtulahendite abil ning lahendatakse kaasuste lahendamisega.
 • Prüm (otsus ja leping) ja piiriülene koostöö 

  Reinek, Heigo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: E-õpiobjekt võimaldab üliõpilasel iseseisvalt omandada üldised teadmised ja oskused Prümi otsuse ja lepingu erisustest, mis hiljem kinnistatakse seminaril. Materjal hõlmab ühte osa ainest "Piiriülene ...
 • Topograafilise kaardi kasutamine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse topograafilist kaarti, tema elemente ja nende kasutamise võimalusi.
 • Kaasaja õpiteooriate lähtepunktid 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate kaasaja erinevatest õpiteooriatest ja nende peamistest esindajatest. Lisaks leiab lugeja erinevaid illustreerivaid pilte, lühivideosid ning viiteid lisalugemiseks.
 • Orienteerumine 

  Tummeleht, Leho; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Antud õppematerjalides kirjeldatakse orienteerumise aluseid ja tegevusi orienteerudes
 • Erinevate õppemeetodite rakendamisvõimalused täiskasvanute koolitamisel 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate, mida loetakse õppimiseks ning kuidas erineb täiskasvanute õppimine laste õppimisest. Saame teada, kas vanemad inimesed on võimelised õppima ja kuidas toimub nende õppimine.