Recent Submissions

 • Kriisireguleerimine koostöös relvajõududega 

  Kirsimägi, Silvia; Saar, Priit (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: õpiobjekt annab ülevaate kaitsejõudude kasutamise õiguslikest alustest ja tingimustest
 • Märulipolitsei varustus ja riietumine 

  Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Kujundada Politsei- ja piirivalvekolledži kadettidel teadmised Eesti politsei märulipolitseist ja anda ülevaade massiliste korratuste ajal kasutatavast varustusest.
 • Teenistuspüstol "PM" 

  Kutser, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt on vajalik kadettide/ üliõpilastele interaktiivse iseseisva õppimisvõimaluse tagamiseks.Õpiobjekti saab kasutada Politsei- ja piirivalve õppekavas ning Korrektsiooni õppekavas. Samuti abimaterjalina ...
 • Tubakaseaduse sätete kohaldamine alaealisele 

  Vanaisak, Ülle; Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Materjal on kasutatav Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele ainetes Korrakaitseõigus,Politsei järelevalvemenetlus, Noorsoopolitsei töö korraldus ning on omandatav nii iseseisvalt ...
 • Kinnipidamisasutuste struktuur 

  Kilk, Karla (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Põhigruppidena nelja tüüpi spetsialiseeritud kinnipidamisasutuste tegevusalused politsei teostatavaks haldus- või süüteomenetluseks või karistuste täideviimiseks. Politsei ja Piirivalveameti lühiajaliste ...
 • Politsei külmrelva baastehnikad 

  Gavrijaseva, Aida; Kiveste, Raimo (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õppematerjal „Politsei külmrelva baastehnikad“ on mõeldud abimaterjaliks iseseisval harjutamisel ning toetab õppetunni teema : „Politsei nui“ omandamist. Õppefilmi kasutamise eelduseks on õppetöös osalemine. ...
 • Turvaline elukeskkond 

  Vanaisak, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on arendada üliõpilaste kirjakeele oskust ning anda ülevaade piirkonnapolitseiniku töös ettetulevatest ning lahendamist vajavatest probleemidest.
 • Kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamine 

  Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt käsitleb kriminaalmenetluses kohtueelse menetluse kokkuvõtte koostamist.
 • Kriminaalmenetluse lõpetamise menetlused 

  Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt käsitleb kriminaalmenetluse erinevaid lõpetamise aluseid.
 • Digitaalse jälitustoimingu koostamine 

  Järvet, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Esmalt digitaalse infosüsteemi tutvustamine, seejärel demovideo ning iseseisvad harjutused. Õppekava: Politsei eriala rakenduskõrgharidusõppe kompetentsipõhine õppekava Sihtrühm: Politseikadettid ja õppurid
 • Turvakoostöö olemus, vormid ning siht- ja sidusrühmade analüüs 

  Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Kursus sisaldab teoreetilisi materjale (süüteoennetus, piirkondlik politseitöö, kogukonnakeskne politseitöö, koostöö mõiste ja olemus, sihtrühmad, sidusrühmad) ja praktilisi ülesandeid.

View more