Viimati lisatud

 • Otsingu- ja päästetööd piiriveekogul lennuõnnetuste korral 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
  Mõttepaberi eesmärk on anda ülevaade valmisolekust reageerida nii merealadel kui ka piiriveekogul toimunud lennuõnnetusele. Eestis juhib praegu merealal toimunud õnnetuse korral otsingu- ja päästetöid Politsei- ja ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Keemiapääste haagise varustuse paiknemise tundmaõppimine ja iseseisev kinnistamine.
 • Põlevgaaside ja -tolmude süttimispiirid 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktriivne õppefilm koos audio ja subtiitritega. Põlevgaaside ja tolmude süttimisüpiirid - alumine süttimispiir - plahvataus (süttimine) - ülemine süttimispiir Temperatuuri mõju süttimispiiridele Näidis ...
 • Nööripääste võtted kaldpinnalt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos subtiitrite ja audiovisuaalsete juhistega.
 • Päästekooli keemiahaagise varustus 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Ülevaadet Päästekooli keemiahaagisest ja haagises olevast varustusest, sisaldades: Struktureeritud tekstiline õppematerjali, illustreerutud fotodega. Interaktiivne skeem Enesekontrolltest ...
 • Virtuaalkeskkonnas loodud tulekahjusündmuse vaatlus ja vaatluse kirjeldus 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Õpetada üliõpilasi vaatlema sündmuskohta, sh leidma ja fikseerima asitõenduslikku tähendust omavaid objekte ja jälgi ning neid kaasa võtma ning kõike korrektselt sündmuskoha vaatluse ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Struktureerutud tekstiline materjali illustreeruitud fotodega. Õppevideo (20 minutit) Interaktiivne, illustreeritud enesekontrolltest (30 küsimust)
 • VMAZ 92 ja ALGO tüüpi tuletõrjeredelite käsitlemine 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos audio ja subtiitritega.
 • Kannatanute päästmine kõrgustest 

  Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud kannatanute päästmise võtted kõrgustest. Harjutused ...
 • B ja C tüüpi tuletõrjevoolikute käsitsemise õpetus 

  Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud päästetehnika ja -varustuse õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud B ja C tüüpi tuletõrje survevoolikute ...
 • Kannatanu päästmine elektripostilt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm kannatanu päästmisvõtetest elektripostilt
 • Inimeste päästmine sügavikest ja šahtidest 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Päästmine sügavikest/ šahtidest Nööripääste varustruse tutvustus - päästenöörid - karabiinid - plokid - rakmed - kolmjalg statiiv - alternatiivne varustus Inimeste päästmine - olukorra hinnang - ...
 • Päästeteenistuse põhiauto Scania "Vana Välek" tuletõrje tsentrifugaalpumba Ruberg R30 õpetus 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Päästeteenistuse põhiauto Scania "Vana Välek" tuletõrje tsentrigugaalpumba Ruberg R 30 tööpõhimõte ja kasutamisõpetus. Tsentrigugaalpumba: - andmed - asukoht - jõuallikas - juhtimismoodulid - tööpõhimõte - ...
 • Päästeteenistuse põhiauto „Scania Barbara“ tuletõrje tsentrifugaalpumba õpetus 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Päästeteenistuse põhiauto Scania "Meite Mathilde" tuletõrje tsentrigugaalpumba Esteri D- 240 tööpõhimõte ja kasutamisõpetus. Tsentrigugaalpumba: - andmed - asukoht - jõuallikas - juhtimismoodulid - tööpõhimõte - ...
 • Päästeteenistuse põhiauto „Meite Mathilde“ tuletõrje tsentrifugaalpumba õpetus 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Päästeteenistuse põhiauto Scania TLF 2700 "Kärmas Katariina" tuletõrje tsentrigugaalpumba N30 tööpõhimõte ja kasutamisõpetus. Tsentrigugaalpumba: - andmed - asukoht - jõuallikas - juhtimismoodulid - tööpõhimõte - ...
 • Nööripääste varustus ja selle hooldus 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Kvaliteetne, interaktiivne õppefilm koos subtiitrite, audio ja joonistega nööripääste varustusest ja selle hoolduse võtetest.
 • Päästjate evakueerimise- ja laskumisvõtted kõrgustest 

  Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Kvaliteetne, interaktiivne õppefilm koos subtiitrite, audio ja joonistega päästjate evakueerimise ja laskumise võtetest.
 • Päästeteenistuse põhiauto „Kärmas Katariina“ tuletõrje tsentrifugaalpumba õpetus 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Päästeteenistuse põhiauto Scania Barbara tuletõrje tsentrigugaalpumba Ruberg R 30 tööpõhimõte ja kasutamisõpetus. Tsentrigugaalpumba: - andmed - asukoht - jõuallikas - juhtimismoodulid - tööpõhimõte - karakteristika - ...
 • Kannatanute päästmine korruselamust 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm, kus õpetatakse erinevaid inimeste päästevõtteid korruselamust.

Vaata veel