Recent Submissions

  • Resy-Est andmebaas 

    Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2015)
    Lühikirjeldus: Andmebaas on tõlgitud eesti keelde Päästeameti tellimusel Twinning projekti raames. Twinning projekt raames jagati parimat kogemust Saksamaaga ja andmebaasi kasutatakse ning uuendatakse Saksamaa partnerite ...
  • Ohtlike veoste tähistamine 

    Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2013)
    Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade meid ümbritsevatest ohtlikest ainetest ja nende ohtudest ning sellest, kuidas märgistusest lähtuvalt tuvastada kemikaalist tingitud võimaliku ohtu ohtliku veose puhul. ...