Recent Submissions

 • Otsingu- ja päästetööd piiriveekogul lennuõnnetuste korral 

  Lindsaar, Inge (Sisekaitseakadeemia, 2022-11)
  Mõttepaberi eesmärk on anda ülevaade valmisolekust reageerida nii merealadel kui ka piiriveekogul toimunud lennuõnnetusele. Eestis juhib praegu merealal toimunud õnnetuse korral otsingu- ja päästetöid Politsei- ja ...
 • Вы позвонили в Центр тревоги : Учебные материалы по русскому языку для работников Центра тревоги 

  Капура, Елена (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Õppematerjal on loodud tulevastele ja töötavatele päästekorraldajatele erialase vene keele õppimiseks. Õppematerjal keskendub kommunikatiivsele ja leksikaalgrammatilisele oskusele. Materjali eesmärk on arendada vene keele ...
 • Resy-Est andmebaas 

  Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Andmebaas on tõlgitud eesti keelde Päästeameti tellimusel Twinning projekti raames. Twinning projekt raames jagati parimat kogemust Saksamaaga ja andmebaasi kasutatakse ning uuendatakse Saksamaa partnerite ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Keemiapääste haagise varustuse paiknemise tundmaõppimine ja iseseisev kinnistamine.
 • Evakuatsioonistrateegiad 

  Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Käesolevas õpiobjektis on toodud peamised evakuatsioonistrateegiad 15 minutilise videoloenguna, mille kohta on lisatud toetava materjalina tekstifail koos inglise keelsete terminite ning kirjanduse loeteluga. ...
 • Põlevgaaside ja -tolmude süttimispiirid 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktriivne õppefilm koos audio ja subtiitritega. Põlevgaaside ja tolmude süttimisüpiirid - alumine süttimispiir - plahvataus (süttimine) - ülemine süttimispiir Temperatuuri mõju süttimispiiridele Näidis ...
 • Nööripääste võtted kaldpinnalt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos subtiitrite ja audiovisuaalsete juhistega.
 • Päästekooli keemiahaagise varustus 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Ülevaadet Päästekooli keemiahaagisest ja haagises olevast varustusest, sisaldades: Struktureeritud tekstiline õppematerjali, illustreerutud fotodega. Interaktiivne skeem Enesekontrolltest ...
 • Virtuaalkeskkonnas loodud tulekahjusündmuse vaatlus ja vaatluse kirjeldus 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Õpetada üliõpilasi vaatlema sündmuskohta, sh leidma ja fikseerima asitõenduslikku tähendust omavaid objekte ja jälgi ning neid kaasa võtma ning kõike korrektselt sündmuskoha vaatluse ...
 • Suitsueemaldus 

  Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate suitsueemldussüsteemidest, sh. suitsuluukidest, nende avamismehhanismidest ja tootmisprotsessist.
 • Operatiivraadioside käsi- ja autoterminali kasutusjuhend 

  Jõessaar, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2014)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti annab ülevaate pääste operatiivraadiosides kasutavate käsi- ja autoterminalide käsitlemisest (klahvide, nuppude funktsioonid, menüüdes liikumine, kõnerühmade kasutamine jne), operatiivinformatsiooni ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Struktureerutud tekstiline materjali illustreeruitud fotodega. Õppevideo (20 minutit) Interaktiivne, illustreeritud enesekontrolltest (30 küsimust)
 • Ohtlike veoste tähistamine 

  Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade meid ümbritsevatest ohtlikest ainetest ja nende ohtudest ning sellest, kuidas märgistusest lähtuvalt tuvastada kemikaalist tingitud võimaliku ohtu ohtliku veose puhul. ...
 • VMAZ 92 ja ALGO tüüpi tuletõrjeredelite käsitlemine 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos audio ja subtiitritega.
 • Kannatanute päästmine kõrgustest 

  Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud kannatanute päästmise võtted kõrgustest. Harjutused ...
 • Tulekahjusündmuse menetlemine 

  Mäe, Vaiko; Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: e-õpiobjekt on koostatud õppeaines „Tulekahjusündmuse menetlemine". Õpiobjekti koostamisel on tehtud valik kriminalistika aine menetlusmetoodika ja menetlustaktika temaatikatest ning käsitleb teatud ...
 • B ja C tüüpi tuletõrjevoolikute käsitsemise õpetus 

  Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud päästetehnika ja -varustuse õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud B ja C tüüpi tuletõrje survevoolikute ...
 • Kannatanu päästmine elektripostilt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm kannatanu päästmisvõtetest elektripostilt
 • Inimeste tulekahjust teavitamise süsteemid ja viisid 

  Valge, Alar; Luht, Kadi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Inimeste teavitamine objektil * Kortermajad * Kogunemishooned * Koolid ja haridusasutused * Hoolekandeasutused Kõne 112 numbrile * Milliste sündmuste puhul helistada 112? * Mida rääkida kõnes häirekeskusele?
 • Tulekahju avastamis- ja kustutamisseadmed 

  Valge, Alar; Luht, Kadi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Tulekahju avastamisseadmed * Erinevat tüüpi andurite tööpõhimõtted * Tulekahjusignalisatsioonisüsteem Tulekahju kustutussüsteemid * Vesikustutusüsteemid

View more