Recent Submissions

 • Resy-Est andmebaas 

  Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Andmebaas on tõlgitud eesti keelde Päästeameti tellimusel Twinning projekti raames. Twinning projekt raames jagati parimat kogemust Saksamaaga ja andmebaasi kasutatakse ning uuendatakse Saksamaa partnerite ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Keemiapääste haagise varustuse paiknemise tundmaõppimine ja iseseisev kinnistamine.
 • Evakuatsioonistrateegiad 

  Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Käesolevas õpiobjektis on toodud peamised evakuatsioonistrateegiad 15 minutilise videoloenguna, mille kohta on lisatud toetava materjalina tekstifail koos inglise keelsete terminite ning kirjanduse loeteluga. ...
 • Põlevgaaside ja -tolmude süttimispiirid 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktriivne õppefilm koos audio ja subtiitritega. Põlevgaaside ja tolmude süttimisüpiirid - alumine süttimispiir - plahvataus (süttimine) - ülemine süttimispiir Temperatuuri mõju süttimispiiridele Näidis ...
 • Nööripääste võtted kaldpinnalt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos subtiitrite ja audiovisuaalsete juhistega.
 • Päästekooli keemiahaagise varustus 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Ülevaadet Päästekooli keemiahaagisest ja haagises olevast varustusest, sisaldades: Struktureeritud tekstiline õppematerjali, illustreerutud fotodega. Interaktiivne skeem Enesekontrolltest ...
 • Virtuaalkeskkonnas loodud tulekahjusündmuse vaatlus ja vaatluse kirjeldus 

  Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Õpetada üliõpilasi vaatlema sündmuskohta, sh leidma ja fikseerima asitõenduslikku tähendust omavaid objekte ja jälgi ning neid kaasa võtma ning kõike korrektselt sündmuskoha vaatluse ...
 • Suitsueemaldus 

  Valge, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt annab ülevaate suitsueemldussüsteemidest, sh. suitsuluukidest, nende avamismehhanismidest ja tootmisprotsessist.
 • Operatiivraadioside käsi- ja autoterminali kasutusjuhend 

  Jõessaar, Ülle (Sisekaitseakadeemia, 2014)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti annab ülevaate pääste operatiivraadiosides kasutavate käsi- ja autoterminalide käsitlemisest (klahvide, nuppude funktsioonid, menüüdes liikumine, kõnerühmade kasutamine jne), operatiivinformatsiooni ...
 • Keemiakaitsevarustusse riietumine 

  Berggren, Heino; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekt sisaldab: Struktureerutud tekstiline materjali illustreeruitud fotodega. Õppevideo (20 minutit) Interaktiivne, illustreeritud enesekontrolltest (30 küsimust)
 • Ohtlike veoste tähistamine 

  Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade meid ümbritsevatest ohtlikest ainetest ja nende ohtudest ning sellest, kuidas märgistusest lähtuvalt tuvastada kemikaalist tingitud võimaliku ohtu ohtliku veose puhul. ...
 • VMAZ 92 ja ALGO tüüpi tuletõrjeredelite käsitlemine 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm koos audio ja subtiitritega.
 • Kannatanute päästmine kõrgustest 

  Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud kannatanute päästmise võtted kõrgustest. Harjutused ...
 • Tulekahjusündmuse menetlemine 

  Mäe, Vaiko; Kroonberg, Riina (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: e-õpiobjekt on koostatud õppeaines „Tulekahjusündmuse menetlemine". Õpiobjekti koostamisel on tehtud valik kriminalistika aine menetlusmetoodika ja menetlustaktika temaatikatest ning käsitleb teatud ...
 • B ja C tüüpi tuletõrjevoolikute käsitsemise õpetus 

  Soodla, Heiki; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Lühikirjeldus: Eesmärk:Õppefilm on mõeldud päästetehnika ja -varustuse õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks. Filmis on näitlikustatud B ja C tüüpi tuletõrje survevoolikute ...
 • Kannatanu päästmine elektripostilt 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Interaktiivne õppefilm kannatanu päästmisvõtetest elektripostilt
 • Inimeste tulekahjust teavitamise süsteemid ja viisid 

  Valge, Alar; Luht, Kadi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Inimeste teavitamine objektil * Kortermajad * Kogunemishooned * Koolid ja haridusasutused * Hoolekandeasutused Kõne 112 numbrile * Milliste sündmuste puhul helistada 112? * Mida rääkida kõnes häirekeskusele?
 • Tulekahju avastamis- ja kustutamisseadmed 

  Valge, Alar; Luht, Kadi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Tulekahju avastamisseadmed * Erinevat tüüpi andurite tööpõhimõtted * Tulekahjusignalisatsioonisüsteem Tulekahju kustutussüsteemid * Vesikustutusüsteemid
 • Inimeste päästmine sügavikest ja šahtidest 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Päästmine sügavikest/ šahtidest Nööripääste varustruse tutvustus - päästenöörid - karabiinid - plokid - rakmed - kolmjalg statiiv - alternatiivne varustus Inimeste päästmine - olukorra hinnang - ...
 • Päästeteenistuse põhiauto Scania "Vana Välek" tuletõrje tsentrifugaalpumba Ruberg R30 õpetus 

  Soodla, Heiki (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Päästeteenistuse põhiauto Scania "Vana Välek" tuletõrje tsentrigugaalpumba Ruberg R 30 tööpõhimõte ja kasutamisõpetus. Tsentrigugaalpumba: - andmed - asukoht - jõuallikas - juhtimismoodulid - tööpõhimõte - ...

View more