Now showing items 1-20 of 27

  • Aegna plahvatus introga 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Grupp õpilasi teeb metsas lõket ja peab selle ümber pidu. Mingil põhjusel on lõkkesse sattunud lõhkekeha mis ühel hetkel plahvatab. Sündmuskohal on kannatanu, varing, tulekahju ja lisa plahvatusoht.
  • Ülemiste järv lennuki hädamaandumine 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Reisilennuk Boeing 747 teeb peale ebaõnnestunud katset maanduda lennurajal hädamaandumise ülemiste järvel. On vigastatuid nii lennuki see kui väljaspool lennukit.
  • Peetri lennuõnnetus 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Sõjaväelennuk kukub alla Tallinna lennujaama lähistel Peetri külas kooli vahetus läheduses. On kannatanuid , varing ja tulekahju.
  • Rünnak kaitseväe kolonnile 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Laskeväljakult lahkuva kaitseväe kolonni tee blokeeritakse ja toimub rünnak nende vastu.
  • Talu abihoone tulekahju 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lapselapsed on vanaisal suvevaheajal külas. Talukompleksi kõrvalhoone (traktori garaaž ja laoruum) süttib põlema. Vanaisa püüab tulekahju ise kustutiga kustutada ja lapsed helistavad HK-sse. Tulekahju kustutamine ei ...
  • Jõhvi vallavalitsuse ründamine 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Jõhvi vallavalitsuse hoonet on rünnanud grupp inimesi. Hoone on võetud vaenulike isikute poolt nende kontrolli alla. Hoonele lähenedes algab vastutegevus ja hoone süüdatakse.
  • Meeleavaldus avalikus kohas 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Avalikus kohas toimub meeleavaldus mis on Eesti riigi suhtes vaenulik. Sündmuse kulmineerudes sõidab üks sõiduauto vastu hoonet ja süttib põlema. Tulekahju jätkudes süttib ka kauplus.
  • Reostumine päästekorraldajatele 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Ühte virtuaalsimulatsiooni linnas/alevis paiknevasse keskkonda on loodud erinevad reostuse liikide visuaalsed pildid ja lood. Legendi järgi helistaja paikneb Eestis, Rapla linnas liikudes mööda Tallinna mnt ja Välja ning ...
  • Avarii tankla territooriumil 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Tanklas on toimunud tankimisalal avarii kahe sõiduauto vahel, mille tulemusena on auto(d) põlema süttinud. Meedikud on jõudnud esimesena kohale ja saanud põlevast autost kõrvalistuja kätte ning tegelevad temaga (kannatanu ...
  • Keemiaõnnetus kortermajas 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Kortermaja parklakorrusele on pargitud järelhaagis, kus on 20-25 l kanistrid. Auto koos kahe isikuga sõitsid maa-alusesse parklasse ja riivasid parkimisel haagist, mille tagajärjel haagisel olnud kanister kukkus ümber ning ...
  • Kaklus ja veeõnnetus ujuvsaunas 

   Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Järve ääres on telkimisala ja ujuvsaun, mis on välja renditud sünnipäevapeoks. Kohalikud on varasemalt sauna omavoliliselt kasutanud ja seal tavaliselt pidu pannud. Sünnipäevalised suundusid ujuvsaunaga järvele. Õhtu ...
  • Tühjas maailmas I juhtimistasandi sündmusele reageerivate ressursside liikumiste evendid ja kaitsevarustuse kasutamise tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas loodud esimese juhtimistasandi sündmusele reageeriv ressurss. Iga tehnika ühiku jaoks on loodud event, mille käivitamisel liigub see tehnika sündmuskohale. Evendiga on sisestatud liikumine kolmele põhiautole, ...
  • Tühjas maailmas tüviliini hargnemine 4 inimesele tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas loodud tasc logic tüviliini hargnemine. Tüviliini moodustab persoon, kes valitakse menüüst esimesena. Lisaks tüviliini moodustamisele, saab anda, kuni neljale inimesele, korralduse liikuda hargmiku ja ...
  • Sööbiva ja oksüdeeriva aine leke keldris 

   Polikarpus, Stella (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Õnnetus juhtus Kendra keemilise puhastuse varustamisel kemikaalidega kortermaja maa-aluses garaažis. Avarii põhjustas sõiduauto 343THP, tagurdades sisse liikuvale järelhaagisega sõidukile 443WXL. Järelhaagisel olid kemikaalid. ...
  • Tühjas maailmas kombineeritud joatoruga tööliini hargnemise tasc logic käsud 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Tühjas maailmas on loodud tasc logic käsud kombineeritud joatoruga tööliini hargnemiseks. Tööliini hargnemise käsu saab anda nii ühele persoonile kui ka kahele, joatoru võtab kätte see persoon, kes valitakse menüüst ...
  • Vägivaldne korteri tulekahju 

   Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kortermajas on tekkinud kahe pere vahel tüli, mis muutub lõpuks vägivaldseks. Üks tüli osapooltest ründab teise osapoolt ja tema peret. Tekitades neile nii peksmise kui ka noaga kehavigastusi. Vigastatud pere põgeneb oma ...
  • Pantvangikriis vangla territooriumil 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Vangla territooriumil on seisma jäänud koos vangide ja nende saatjatega kaks konvoibussi. Väidetavalt on ühes neist pomm.
  • Pommitaoline ese kiirtee ehitustöödel 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Kiirtee lähedal leitakse ehitustööde käigus liiva seest pommitaoline ese. Vaja on tuvastada, kas tegemist on reaalse ohuga ja seejärel sündmus lahendada.
  • Transpordiavarii udusel külateel 

   Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Udusel maanteel toimub transpordiavarii kus osalevad traktor, džiip ja kaks sõiduautot. Sündmus mõjutab selles piirkonnas kogu liiklust. Avarii tagajärjel satuvad traktori lastiks olevad ohtlikud jäätmed keskkonda.
  • CNG sõiduauto tulekahju 

   Polikarpus, Stella; Ehastu, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
   Esimene XVR OS fail loodi XVR OS 2017 versioonis Kristjan Ehastu lõputöö raames, selleks, et saada tagasisidet lõputöö autori koostatud standardtegevusjuhiste arusaadavusele ja rakendatavusele. Stsenaarium on uuendatud XVR ...