Recent Submissions

 • Pantvangikriis vangla territooriumil 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Vangla territooriumil on seisma jäänud koos vangide ja nende saatjatega kaks konvoibussi. Väidetavalt on ühes neist pomm.
 • Meeleavaldus avalikus kohas 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Avalikus kohas toimub meeleavaldus mis on Eesti riigi suhtes vaenulik. Sündmuse kulmineerudes sõidab üks sõiduauto vastu hoonet ja süttib põlema. Tulekahju jätkudes süttib ka kauplus.
 • Jõhvi vallavalitsuse ründamine 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Jõhvi vallavalitsuse hoonet on rünnanud grupp inimesi. Hoone on võetud vaenulike isikute poolt nende kontrolli alla. Hoonele lähenedes algab vastutegevus ja hoone süüdatakse.
 • Ülemiste järv lennuki hädamaandumine 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2014)
  Reisilennuk Boeing 747 teeb peale ebaõnnestunud katset maanduda lennurajal hädamaandumise ülemiste järvel. On vigastatuid nii lennuki see kui väljaspool lennukit.
 • Transpordiavarii udusel külateel 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Udusel maanteel toimub transpordiavarii kus osalevad traktor, džiip ja kaks sõiduautot. Sündmus mõjutab selles piirkonnas kogu liiklust. Avarii tagajärjel satuvad traktori lastiks olevad ohtlikud jäätmed keskkonda.
 • Rünnak kaitseväe kolonnile 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Laskeväljakult lahkuva kaitseväe kolonni tee blokeeritakse ja toimub rünnak nende vastu.
 • Pommitaoline ese kiirtee ehitustöödel 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Kiirtee lähedal leitakse ehitustööde käigus liiva seest pommitaoline ese. Vaja on tuvastada, kas tegemist on reaalse ohuga ja seejärel sündmus lahendada.
 • Peetri lennuõnnetus 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Sõjaväelennuk kukub alla Tallinna lennujaama lähistel Peetri külas kooli vahetus läheduses. On kannatanuid , varing ja tulekahju.
 • Kruiisilaev madalikul 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Kruiisilaev on sõitnud madalikule ja masinaruumis on tulekahju. Alustatakse reisijate evakuatsiooni ühele väheasustatud kaldaalale (Hiiumaa, Kõpu poolsaar).
 • Aegna plahvatus introga 

  Sepp, Kristjan (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  Grupp õpilasi teeb metsas lõket ja peab selle ümber pidu. Mingil põhjusel on lõkkesse sattunud lõhkekeha mis ühel hetkel plahvatab. Sündmuskohal on kannatanu, varing, tulekahju ja lisa plahvatusoht.
 • Kaklus ja veeõnnetus ujuvsaunas 

  Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Järve ääres on telkimisala ja ujuvsaun, mis on välja renditud sünnipäevapeoks. Kohalikud on varasemalt sauna omavoliliselt kasutanud ja seal tavaliselt pidu pannud. Sünnipäevalised suundusid ujuvsaunaga järvele. Õhtu ...
 • Avarii tankla territooriumil 

  Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Tanklas on toimunud tankimisalal avarii kahe sõiduauto vahel, mille tulemusena on auto(d) põlema süttinud. Meedikud on jõudnud esimesena kohale ja saanud põlevast autost kõrvalistuja kätte ning tegelevad temaga (kannatanu ...
 • Keemiaõnnetus kortermajas 

  Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2017)
  Kortermaja parklakorrusele on pargitud järelhaagis, kus on 20-25 l kanistrid. Auto koos kahe isikuga sõitsid maa-alusesse parklasse ja riivasid parkimisel haagist, mille tagajärjel haagisel olnud kanister kukkus ümber ning ...
 • Talu abihoone tulekahju 

  Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  Lapselapsed on vanaisal suvevaheajal külas. Talukompleksi kõrvalhoone (traktori garaaž ja laoruum) süttib põlema. Vanaisa püüab tulekahju ise kustutiga kustutada ja lapsed helistavad HK-sse. Tulekahju kustutamine ei ...
 • Kütuserongi ja linnaliinibussi kokkupõrge 

  Ruotsi, Ramon (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Ülesõidu foorisüsteem ei töötanud, mistõttu sattus linnaliinibuss raudteeülesõidul rongi ette. Rong lohistas bussi 200m edasi. Bussis oli ca 25 inimest. Enamus said bussist välja omal jõul ja teiste reisijate kaasabil. Osa ...
 • Tühjas maailmas tüviliini hargnemine 4 inimesele tasc logic käsud 

  Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Tühjas maailmas loodud tasc logic tüviliini hargnemine. Tüviliini moodustab persoon, kes valitakse menüüst esimesena. Lisaks tüviliini moodustamisele, saab anda, kuni neljale inimesele, korralduse liikuda hargmiku ja ...
 • Tühjas maailmas I juhtimistasandi sündmusele reageerivate ressursside liikumiste evendid ja kaitsevarustuse kasutamise tasc logic käsud 

  Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Tühjas maailmas loodud esimese juhtimistasandi sündmusele reageeriv ressurss. Iga tehnika ühiku jaoks on loodud event, mille käivitamisel liigub see tehnika sündmuskohale. Evendiga on sisestatud liikumine kolmele põhiautole, ...
 • Tühjas maailmas kombineeritud joatoruga tööliini hargnemise tasc logic käsud 

  Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2019)
  Tühjas maailmas on loodud tasc logic käsud kombineeritud joatoruga tööliini hargnemiseks. Tööliini hargnemise käsu saab anda nii ühele persoonile kui ka kahele, joatoru võtab kätte see persoon, kes valitakse menüüst ...
 • Tühjas maailmas edasi tagasi liikumine 4 inimesele tasc logic käsud 

  Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Tühjas maailmas loodud tasc logic edasi tagasi liikumine. Korraga saab liikumise korralduse anda 4 inimesele. Seda edasi tagasi liikumist saab kasutada kõigis stsenaariumites, mis on dünaamilised ja on inimeste liikumist ...
 • Palgiveoki ja sõiduauto kokkupõrge 

  Kütt, Tambet (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Kahetasandilise ristmiku ülemisel tasandil, purunes pagiveoki rehv. Auto hakkas vibama ning palgi koormaga haagis kaldus vastassuuna vööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud sõiduautoga. Sõiduautos viibis kaks naisterahvast. ...

View more