Now showing items 1-11 of 11

  • Vanglateenistus : Teine, muudetud trükk 

   Lang, Kaire (Sisekaitseakadeemia, 2003)
   Vanglateenistus moodustab avaliku teenistuse eriliigi. Vanglateenistust reguleerib VS. Samas tuleb vanglateenistuse osas vaadata ka üldise avaliku teenistuse kohta käivaid sätteid ATS-st. Ka vanglateenistuse puhul tuleb ...
  • Narkootikumid vanglas : Äratundmine ja narkovastane tegevus 

   Põdra, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Õppematerjal on mõeldud narkootikumide aine õpetamiseks Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala üliõpilastele. On kasutatav ka akadeemia teiste erialade üliõpilastele narkootiliste ainete ja preventsioonitööga seotud ...
  • Vanglatöö taktika : teenistus tugevdatud järelevalve tingimustes 

   Põdra, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva õppematerjali autori arvates ei olegi niivõrd tähtis eelkirjeldatud mõiste sõnaline definitsioon. Tähtis on teadvustada arusaama, et vanglatöös esineb olukordi, mil mingiks ajaliseks perioodiks või konkreetse ...
  • Vanglatöö eetikast 

   Uulimaa-Margus, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesolev õppevahend on sissejuhatav õppematerjal korrektsiooni eriala kutse-eetika kursusele. Kursus peaks vanglaametnikele pakkuma mõtteainet hea ja halva aga ka selle kohta kuidas erinevatel positsioonidel inimesed neid ...
  • Psühholoogia vanglaametnikele : Üldine vanglateenistus 

   Wieczorek, Theo; Racsche, Peter; Monschau, Martina (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Käesoleva psühholoogia kursuse õppematerjali saksakeelne originaaltekst on koostatud 2004. a ja I osa täiendatud 2006. a Saksamaal Nordrhein-Westfaleni Liidumaa Vanglaametnike koolis Wuppertalis ja avaldatakse autorite ...
  • Русский язык : учебные материалы : подготовительный курс 

   Нечунаева, Наталья; Таммела, Мерле; Трахтман, Елена (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  • Vanglate ajaloo ja arhitektuuri kujunemisest 

   Uulimaa-Margus, Ulvi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Hästi kavandatud vanglaarhitektuur vaid toetab neid, kes seal töötavad, kuid meeles tuleb pidada, et vanglas võib ikka tekkida tõsiseid olukordi ning kõrgeim prioriteet peab olema nii kinnipeetavate kui personali turvalisus.
  • Kriminoloogia Vanglaametnikele 

   Tael, Inge, tõlkija (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Kriminoloogia all mõistetakse interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda, millel on seosed kõigi empiiriliste teadusharudega, mille eesmärgiks on uurida kuritegevuse ulatust ja koguda andmeid kuritegevuse esinemisvormide ja ...
  • Vene keele õpik vanglateenistujale 

   Luige, Silvia (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Õpiku eesmärk on aidata õppijal omandada erialast terminoloogiat ja täiendada tööalases suhtlemises vajalikku kõnelemisoskust. Seepärast on pearõhk asetatud kõige sagedamini esinevate ametiülesannete ja töösituatsioonide ...
  • Korrektsiooniline sotsiaaltöö 

   Liba, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Selles õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vanglateenistujatel, eelkõige ...
  • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

   Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...