Now showing items 1-1 of 1

    • Korrektsioonipsühholoogia : tähed kaevu sügavuses 

      Rüütel, Erik (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      See õpik on suunatud eelkõige vanglaametniku kutseõppes ja kõrgharidusõppes õppivatele kadettidele, vanglas töötavatele spetsialistidele, kriminaalhooldusametnikele ja vangla tugitöötajatele. Õpik aitab mõista kinnipeetavate ...