Now showing items 1-1 of 1

    • Korrektsiooniline sotsiaaltöö 

      Liba, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Selles õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vanglateenistujatel, eelkõige ...