Now showing items 1-1 of 1

    • Ventilatsiooni alused 

      Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Tuletõrje- ja päästeinsener peab tundma nii kaasaegsete kui ka vanemate hoonete ventilatsioonisüsteeme, sest tuleõnnetusi juhtub mõlemates, teadma normatiivdokumentidega kehtestatuid nõudeid ventilatsioonisüsteemidele ja ...