Now showing items 1-1 of 1

    • Planeerimisõigus 

      Lass, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2003)
      Arhitektist autor, olles 1995. aasta 14. juunil jõustunud planeerimis- ja ehitusseaduse ning 1. jaanuaril 2003 jõustunud planeerimisseaduse koostamise üks juhte, on põhirõhu asetanud planeerimisseaduse sisulistele põhjendustele.