Now showing items 1-1 of 1

    • Suitsu ja põlemisgaaside eemaldamine tulekahjudel 

      Šarin, Igor; Soontalu, Marko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Raamatu koostajad ei kirjelda taktikalisi lahendusi, mis on seotud suitsu tuulutuse meetodi valikuga tulekahju likvideerimise käigus, kuna õige suitsueemaldamise meetodi valik sõltub konkreetsest olukorrast sündmuskohal. ...