Now showing items 1-1 of 1

    • Päästejuhised liiklusõnnetuste tagajärgede kõrvaldamisel 

      Teder, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Selle raamatu koostamise algus ulatub aega, kui ma erinevate riikide päästeteenistuste väljaõppe materjale hakkasin koguma ja neile praktikast kinnitust otsisin. Olles juba väga pikka aega koosseisu väline õpetaja ...