Now showing items 1-1 of 1

    • Päästejuhised veepäästetöödel 

      Vainjärv, Ando (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Õnnetuste tekkepõhjusest olenemata peavad päästjad kohe ja professionaalselt reageerima, sest vee peal võib situatsioon väga kiiresti muutuda. Iga vale otsus võib saada saatuslikuks nii kannatanutele kui ka päästjatele. ...