Now showing items 1-1 of 1

    • Staatika : Juhend ülesannete lahendamiseks 

      Angelstok, Feliks (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Teoreetilise mehaanika kursuse osa „Staatika” on väga oluline järgnevate inseneriainete nagu „Tugevusõpetus” ja „Ehituskonstruktsioonid” mõistmiseks. Tähtsal kohal on praktiliste ülesannete lahendamise oskus, mille ...