Now showing items 1-1 of 1

    • Põlevainete omadused 

      Talvari, Andres (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Kaasajal on potsntsiaalsete tuleohutusprobleemide lahendamiseks kindlates situatsioonides vajalikud arhitektide, teadlaste, inseneride, põlengutehnoloogide, tuletõrjujate, transpordiametnike jt. ühendatud jõupingutused. ...