Now showing items 1-1 of 1

    • Lineaaralgebra elemendid : Teine trükk 

      Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2005)
      Õppevahendis käsitletakse lineaaralgebra põhimõisteid ja meetodeid, mida kasutatakse inseneri- ja majandusülesannete ning samuti mitmete muude valdkondadega seotud probleemide formuleerimiseks, lahendamiseks ja analüüsiks.