Now showing items 1-1 of 1

    • Pääste ja esmaabi üldkursus : Toetav õppematerjal õpetajale 

      Luht-Kallas, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2020)
      Pääste ja esmaabi üldkursuse õpetajaraamat on koostatud õpet korraldavatele spetsialistidele seatud eesmärkide mõistmiseks ning tundide planeerimiseks. Pääste ja esmaabi üldkursus on üks valikõppeaine „Sisekaitseõpe“ ...