Now showing items 1-1 of 1

    • Tulekahjuekspertiis tulekahjude menetlemisel 

      Lall, Annika (Sisekaitseakadeemia, 2019)
      Georg Ambach on kirjutanud 1999. aastal raamatu „Tulekahjuekspertiisi ettevalmistamine ja määramine tulekahju kohtueelsel uurimisel“. Kuna raamatu juriidiline pool pole enam kehtivate õigusaktidega kooskõlas, siis on ...