Now showing items 1-1 of 1

    • Tuleohutuse seaduse käsiraamat 

      Lambing, Martin; Laaniste, Priit; Kost, Eneken (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Käesolev raamat on tuleohutuse seaduse käsiraamat, mille eesmärk on tagada parem õigusselgus seaduses sätestatud kohustuste mõistmiseks ja järgimiseks, selgitada tuleohutusnõuete rikkumise korral riikliku järelevalve olemust ...