Now showing items 1-1 of 1

    • Majandusarvestuse alused 

      Kodasmaa, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Majandusarvestus on majandusinformatsiooni identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess. Majandusarvestuse tulemusena koostatakse ja esitatakse adekvaatset informatsiooni andvad aruanded nii sise- kui ...