Recent Submissions

 • Maksunduse ja tolli üldkursus : Toll : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Koitla, Helle (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Maailmamajanduse muutustega muutuvad ka tolli ülesanded. Toll on muutunud euroliidu riikide ja kodanike turvalisuse kaitsjaks. Suurenevad kaubavood, uued ja aina keerukamad tarneahelad, muutunud konkurentsisurve, kasvav ...
 • Maksunduse ja tolli üldkursus : Maksundus : Toetav õppematerjal õpetajale 

  Randlane, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2020)
  Selle õppematerjali koostamisel peeti eelkõige silmas eesmärki panna kokku niisugune õppematerjal, mis toetaks ühelt poolt sisekaitseõppe valdkondliku eesmärgi saavutamist tervikuna, teiselt poolt aitaks kaasa ...
 • Raamatupidamine II 

  Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Raamatu teine osa on keskendunud ettevõtte raamatupidamisele.
 • Raamatupidamine I 

  Kodasma, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Raamatu esimene on osa on keskendunud raamatupidamise tähtsamatele aspektidele.
 • Riigiasutuste majandamine 

  Karlson, Fred (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käesolev õppematerjal on loodud kasutamiseks kõrgharidust omandavatele riigiametnikele, aga ka kõigile teistele, kellele riigisektori majandus huvi pakub. Selle koostamisel on arvesse võetud hetkelist olukorda Eesti ...
 • Tulumaks 

  Tammert, Paul (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käesoleva kursuse käigus käsitleme tulumaksu ja selle rakendamisega kaasnevaid küsimusi.
 • Majandusarvestuse alused 

  Kodasmaa, Varje (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Majandusarvestus on majandusinformatsiooni identifitseerimise, hindamise, töötlemise ja edastamise protsess. Majandusarvestuse tulemusena koostatakse ja esitatakse adekvaatset informatsiooni andvad aruanded nii sise- kui ...
 • Käibemaks II 

  Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Õppevahend on järg 2006. a ilmunud õppevahendile Käibemaks II. Teemadeks on kauba import ja eksport ning nullmääraga maksustatavad teenused. Juttu tuleb impordi ja ekspordi üldmõistetest ning eranditest. Samuti puudutatakse ...
 • Käibemaks I osa : Loengukonspekt 

  Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2008)
  Õppevahend on järg 2006. a ilmunud õppevahendile Käibemaks I. Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu eesmärk on ...
 • Avaliku sektori ökonoomika 

  Kommer, Anneli (Sisekaitseakadeemia, 2004)
  Riigiametnikud on tihti olukorras, kus tuleb teha valikuid ja langetada majanduslikke otsuseid, millest sõltub nii tema asutuse kui ka linna või valla elanike heaolu. Avaliku sektori ökonoomika aitab paremini mõista nende ...
 • Strateegilise kauba ekspordikontroll 

  Pärnsalu, Tuuli (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Käesolev käsiraamat on esimene eesti keeles ilmuv trükiteos strateegilise kauba ekspordikontrollist. Raamat on mõeldud kõigile, kel huvi või vajadust seda valdkonda tundma õppida. Eelkõige on raamat ette nähtud õppematerjaliks ...
 • Käibemaks : abiks tudengile ja töötavale praktikule 

  Elling, Tõnis (KMS OÜ, 2014)
  JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA. RAAMATU LUGEMISEKS VAJALIK SISSELOGIMINE. </br></br> Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu ...
 • Euroopa Liidu rahandus 

  Silberg, Uno (Sisekaitseakadeemia, 2014)
  Üksikisik mis tahes Euroopa Liiduga liitunud riigis ei ole enam ammu pelgalt oma riigi kodanik, vaid ka Euroopa Liidu kodanik. Ainuüksi sellel põhjusel on väga oluline, et Euroopa Liidu kodanikud oleksid kursis nii liidu ...
 • Maksuvõlgade sissenõudmine : üldmenetlus : õpik mittejuristidele 

  Randlane, Kerly (Sisekaitseakadeemia, 2016)
  See raamat koondab maksuvõlgade sissenõudmise õiguslikud alused, sissenõudmise protsessi tervikuna ja valdkonna peamised probleemid. Kirjutamisel on jälgitud maksuvõla elutsüklit ehk sissenõudmise protsessi loogikat nõude ...
 • Käibemaks II 

  Ulmre, Ain; Laube, Meelis; Elling, Tõnis (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Teemadeks on kauba import ja eksport ning nullmääraga maksustatavad teenused. Juttu tuleb impordi ja ekspordi üldmõistetest ning eranditest. Samuti puudutatakse kaupade ja teenuste nullprotsendilist maksumäära ning ...
 • Käibemaks I 

  Ulmre, Ain; Laube, Meelis; Elling, Tõnis; Talsma, Menno (Sisekaitseakadeemia, 2006)
  Käibemaks, mida kogutakse Eestis ja kõikides teistes EL-i liikmesriikides, on olemuselt tarbimise ja kulutuste maks. See tähendab, et selle maksu eesmärk on mõjutada tarbimist liikmesriikides ja et seda realiseeritakse ...