Недавние добавления

 • Õppuste korraldamine 

  Teder, Gert (Sisekaitseakadeemia, 2022)
  Eestis on eri institutsioonid koostanud hulgaliselt õppuste korraldamise juhendeid ja seetõttu võib tunduda, kas on tõesti veel üht vaja. Just niisugusest lähtepunktist algas ka selle juhendi kokkupanek. Esimese etapina ...
 • Magistritööde retsenseerimine 

  Loik, Ramon; Link, Marek; Uulimaa-Margus, Ulvi; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2015)
  Lühikirjeldus: Tutvustada Sisekaitseakadeemia magistritööde retsensentidele magistritööde väljundipõhise hindamise alusmetoodikaid.
 • Haldusorganid, koostöö ja järelevalve 

  Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärgiks on selgitada peamiselt riigi ja KOV üksuste, aga ka teiste juriidilistest isikutest haldusekandjate tegevust läbi nende organite ning organite tegevust läbi nendega seotud inimeste ...
 • Dokumendi vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010 

  Pajunurm, Katrin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
  Lühikirjeldus: Õpiobjekti eesmärk: Kujundada üliõpilasel teadmised õpilastööde koostamise ja vormistamise nõuetest ning toetada tööde vormistamisel Microsoft Word (2010) tarkvara kasutamisel. Õpiväljundid: Oskab ...
 • Sporditraumade ennetamine 

  Mõnnakmäe, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Selgitada liigutustegevusega kaasnevaid ohtusid ning neid ennetavat käitumist. Tutvustada traumade puhul vajalikku teipimist ja võtteid kiiremaks taastumiseks hüppeliigese näitel.
 • Kehalised katsed 

  Jalakas, Epp (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: tutvuda Sisekaitseakadeemia sisseastujatele, erinevate kolledžite õppuritele ning vilistlastele kehtivate ametkondlike kehaliste katsete nõuetega ja spordisüsteemiga, õppida katsete üksikalade sooritamise ...
 • Jõu kasutamine 

  Kulbin, Jüri (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Õppematerjal on tunnis läbitud teemade täiendamiseks, võimaldades ülevaate: Tunnis läbitud teemade õigetest sooritustest. Õppematerjali iseseisvaks harjutamiseks on vajalik eelnevalt osaleda praktilistes ...
 • Teadustöö eetilised aspektid 

  Järvet, Shvea; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2010)
  Lühikirjeldus: Teadustöö eetiliste aspektide selgitamine, teadustöö eetiliste näidete esitlemine, illustreerimine ja juhiste andmine, kuidas vältida teadustöö kirjutamisel eetiliste nõuete vastu eksimist.
 • Haldusmenetlustoimik (menetluse algusest haldusakti koostamiseni) 

  Roosve, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2011)
  Lühikirjeldus: Käesolev õpiobjekt sisaldab põhilisi samme, mida haldusorgan astub hakates ette valmistama haldusakti (HMS § 51), seda vormistama ja lõpuks isikule teatavaks tegema.
 • Enesekaitse Õppevideo I 

  Kulbin, Jüri; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Iseseisev harjutamine on enesekaitse kursusel oluliseks eelduseks edukaks kursuse lõpetamiseks. Tunnis läbitavad teemad annavad eelkõige ülevaate erinevatest harjutustest, harjutusaeg on kvaliteetse tulemuse ...
 • Suuremad usundid ja usundipõhine käitumine 

  Teppan, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2012)
  E-õpiobjekt annab ülevaate suurematest usunditest ning usundipõhisest käitumisest. Lisaks arutletakse, mida tähendab sõna kultuur ja kas religiooni võib pidada kultuuri üheks osaks. Lisaks leiab lugeja erinevaid ...
 • Enesekaitse õppevideod II 

  Kulbin, Jüri; Mäe, Vaiko (Sisekaitseakadeemia, 2009)
  Lühikirjeldus: Iseseisev harjutamine on enesekaitse kursusel oluliseks eelduseks edukaks kursuse lõpetamiseks. Tunnis läbitavad teemad annavad eelkõige ülevaate erinevatest harjutustest, harjutusaeg on kvaliteetse tulemuse ...

Смотреть больше